10 LÝ DO LÀM CHO VIỆC TRIỂN KHAI ERP THẤT BẠI

Có rất nhiều lý do có thể làm cho việc triển khai dự án ERP bị thất bại, sau đây chúng tôi xin liệt kế ra 10 lý do thường xuyên sảy ra nhất. 1. Lãnh đạo chưa đủ quyết tâm do chưa cảm nhận được… Xem tiếp

Dùng phần mềm quản trị, không dễ thành công

Một dự án phần mềm thành công không chỉ đòi hỏi năng lực ứng dụng của doanh nghiệp, chọn giải pháp phù hợp mà còn lệ thuộc đối tác triển khai, nhà tư vấn và nhiều yếu tố khác Hai phần mềm… Xem tiếp