Ngành bán lẻ Việt Nam: Đổi mới để đứng vững trên sân nhà

Mặc dù còn tồn tại nhiều khó khăn nhưng thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là đa dạng về tiềm năng với triển vọng lâu dài… Vào thời điểm Việt Nam gia nhập WTO đã có các nhận định… Xem tiếp