App diệt virus cho smartphone bị thờ ơ

Thị trường không thiếu các ứng dụng diệt virus và bảo mật trên điện thoại thông minh nhưng thực tế nhu cầu của người dùng đối với các phần mềm này chưa cao. Smartphone ngày nay có thể coi là mộ… Xem tiếp

Nhà phát triển ứng dụng thực tế

Mới hai năm tuổi nên thị trường ứng dụng điện thoại thông minh cũng chưa có tương lai gì chắc chắn nhưng nhiều người cho rằng có khả năng sẽ xuất hiện một thế hệ ứng dụng mạnh mẽ có thể … Xem tiếp