Tại sao Apple mua lại công ty bảo mật Authentec?

Khi Apple chính thức chi hơn 350 triệu USD để mua lại công ty bảo mật AuthenTec đã gây thắc mắc không nhỏ với người dùng. AuthenTec là một công ty chuyên cung cấp công nghệ bảo mật bằng cảm ứng dấu … Xem tiếp