Xếp hạng về CPĐT của Việt Nam cao hơn kinh tế

Sự tăng trưởng các dịch vụ công trực tuyến đã giúp Việt Nam đạt thứ hạng cao trong xếp hạng của Liên hợp quốc về Chính phủ điện tử (CPĐT). Tại Hội thảo Quốc gia về CPĐT năm 2012 với chủ… Xem tiếp