Làn sóng dùng thiết bị riêng tại công sở

Tỉ lệ nhân viên các doanh nghiệp yêu cầu được mang theo thiết bị cá nhân đi làm (Bring Your Own Device – BYOD) ngày càng tăng cao, trong khi những người quản trị CNTT mệt mỏi lại chỉ mong muốn đượ… Xem tiếp