New York biến bốt điện thoại cũ thành trạm phát Wi-Fi

New York đã tái sử dụng các bốt điện thoại cũ thành các điểm phát Wi-Fi tại 5 khu của mình. Rất nhiều bốt điện thoại trong số này ngày càng trở nên ọp ẹp, tồi tàn vì các công ty viễn thông từ… Xem tiếp