Ấn Độ: Hạn chế tham nhũng bằng công nghệ

Để đối phó với nạn tham nhũng, Cơ quan Lý lịch duy nhất (UIDAI – Unique Identification Authority of India) của Ấn Độ đã đưa ra một chương trình sử dụng sinh trắc học, một công nghệ đã từng đư Xem tiếp

Kinh tế Việt Nam có cơ hội thành một con hổ mới

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong vòng 20 năm qua. Bài nhận định của Wall Street Journal về sự hình thành một nhóm các nền kinh tế mới, hứa hẹn có th Xem tiếp