Tổng hợp các extensions hữu ích cho Google Chrome

Với kho ứng dụng web khổng lồ dành cho Google Chrome, phần nào góp phần làm cho Google Chrome ngày càng được sử dụng nhiều hơn và bạn có thể làm nhiều việc hơn trên chính trình duyệt yêu thích của mình. Loạt bài về tổng hợp các ứng dụng tiện ích (extensions) hữu ích […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.