Tối đa hóa lợi tức đầu tư cho ảo hóa và đám mây

Những giải pháp chống virus hiện được các CIO ứng dụng chưa giúp họ giải quyết được các vướng mắc liên quan đến cơ sở hạ tầng và vấn đề gia tăng mật độ ảo hóa. Vì vậy, chiến lược bảo mật tích hợp được thiết kế cho các máy chủ ảo và điện toán […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Tối đa hóa lợi tức đầu tư cho ảo hóa và đám mây

Những giải pháp chống virus hiện được các CIO ứng dụng chưa giúp họ giải quyết được các vướng mắc liên quan đến cơ sở hạ tầng và vấn đề gia tăng mật độ ảo hóa. Vì vậy, chiến lược bảo mật tích hợp được thiết kế cho các máy chủ ảo và điện toán […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.