Sự khác biệt giữa Virus, Spyware và Malware

Một virus cúm phát triển và nhân rộng bằng cách lây nhiễm các tế bào trên cơ thể và biến chúng thành các nhà máy tái tạo virus. Trong một nơi tương tự như một virus máy tính tiêm nhiễm đoạn code của nó vào một chương trình, sau khi chương trình chạy mã virus […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.