Sophos EP2 SaaS dành cho doanh nghiệp đã đến Việt Nam

Sophos là một trong trong ba hãng hàng đứng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp về bảo mật. Trong năm nay, Sophos đạt được nhiều giải thưởng về an ninh mạng của nhiều tổ chức uy tín như: VB anti-spam test; IT Pro Ranking: Endpoint Antivirus/Anti-Malware; 2012 CRN Data Center 100; BBJ […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.