Smartphone sẽ “sống chung” với PC thế nào?

Trong tương lai tất cả các thiết bị của bạn sẽ hoạt động hài hòa với nhau. Sau đây là mối quan hệ đang ngày càng “thân thiết” giữa smartphone và máy tính (PC). Mỗi một loại sản phẩm mới ra đời đều dẫn đến dự đoán về sự ra đi của những thiết bị […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.