RVX CRM – điểm mới khác biệt của VIAMI

CRM là 1 bộ phận của RVX Manager có những công dụng sau đây: Hỗ trợ các bộ phận tiếp thị liên hệ với các khách hàng tiềm năng để biến họ thành khách hàng của công ty. Hỗ trợ các bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng liên hệ với khách hàng […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.