Quản trị dự án ERP – Chìa khóa thành công: nhân sự và nhân lực

Bài viết về nhân sự và nhân lực này tiếp tục loạt bài bình luận về triển khai ERP, đề cập đến những vấn đề chủ yếu trong triển khai ERP nhằm mang đến một cái nhìn sáng sủa hơn cho những nhà quản trị dự án ERP tương lai và chủ đầu tư của […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.