Quản lý nhân sự

Quản lý đầy đủ hồ sơ, thông tin của nhân viên. Quá trình chấm công, tính lương, các khoản bảo hiểm, thuế TNCN, quản lý phép,… hoàn toàn tự động và linh hoạt. Tự động cập nhật online các thay đổi về bảo hiểm, thuế TNCN và các quy định khác của nhà nước. Quản […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.