Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần kiểm soát hoạt động bán hàng chặc chẽ, giảm tải việc nhập liệu và tra cứu thông tin của nhân viên kinh doanh, giúp nhân viên kinh doanh […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.