Quân đội Mỹ chuẩn bị cho chiến tranh không gian mạng

Các cuộc tấn công không gian mạng ( KGM ) vào các hạ tầng sống còn là một ‘mối đe dọa đang tiến hóa’ Các mối đe dọa an ninh KGM vẫn gia tăng tại Mỹ. Giám đốc DARPA Regina E. Dugan đã nói hôm 12/05 rằng những rủi ro do các cuộc tấn công […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.