Phục hồi tập tin bị xoá trong Linux

Một ngày kia, bạn lỡ tay gõ lệnh rm taptin.txt và xóa nhầm công việc mà bạn mất nhiều ngày để hoàn thành. Điều này không hiếm gặp, vì chức năng autocomplete hiện một tập tin ngoài ý muốn, và bạn lỡ tay ấn Enter để xóa mà không kịp kiểm tra. Tệ hại hơn, […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.