Phát triển phần mềm tự do nguồn mở – Ngược lên dòng trên để về đích sớm

NHỮNG BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN Cho tới bây giờ, hầu hết các công ty, tổ chức có liên quan tới việc phát triển phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) tại Việt Nam đều thực hiện việc phát triển, tùy biến các PMTDNM có nguồn gốc của thế giới, dựa vào kho mã nguồn […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.