Phát hiện thêm loại Trojan mới trên Mac OS X

Thêm một malware nữa trên nền tảng Mac OS X bị phát hiện ngoài malware Flashback đã lây nhiễm trên 600.000 máy Mac. Và cũng giống như Flashback, loại Trojan mới này không đòi hỏi bất cứ tương tác nào từ người dùng để lây lan vào máy Mac của Apple. Trojan Sabpab cũng khai […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.