Phát hiện mã độc tinh vi trên Google Play

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện một phần mềm độc hại giả mạo thành trò chơi trên Google Play và qua mắt người dùng cũng như các ứng dụng bảo mật một cách tinh vi. Theo hãng bảo mật Symantec, trojan này, có tên gọi Android.Dropdialer, sẽ tự động gửi tin nhắn […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.