Phát hiện lỗ hổng bảo mật trong Nivdia Linux

Một lỗ hổng bảo mật mới đã được phát hiện trong driver trên Linux của Nvidia. Lỗ hổng này đã được biết từ hơn 1 tháng trước nhưng hiện vẫn chưa được sửa chữa hay cung cấp bản vá lỗi. Một hacker vô danh đã tìm thấy lỗ hổng trên trong hệ nhị phân Nvidia. […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.