Phân biệt Ubuntu và Linux Mint

Ubuntu và Linux Mint là 2 hệ điều hành khá nổi tiếng trong cộng đồng sử dụng Linux hiện nay.Nếu bạn chuẩn bị chuyển sang sử dụng Linux và đang phân vân không biết lựa chọn hệ điều hành nào; hay bạn đang sử dụng một trong hai hệ điều hành này và không […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.