Phẩm chất gì làm nên một doanh nhân chân chính?

…”Doanh nhân chân chính thu hoạch món quà của sự khiêm nhường, đặt câu hỏi, tìm kiếm lời khuyên, công nhận và tôn vinh người khác”… Doanh nhân giỏi kiếm tiền. Doanh nhân vĩ đại kiếm tiền chân chính. Tuy nhiên, các doanh nhân chân chính làm nhiều hơn kiếm tiền. Họ là số ít […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.