Nhiều địa phương “ngại” mạng truyền số liệu chuyên dùng

Kết nối khó khăn, mức giá cước dịch vụ của VNPT áp dụng tại địa phương còn “vênh” so với quy định của Bộ TT&TT…, thực tế này khiến cho một số địa phương “ngại” ứng dụng mạng Truyền Số liệu chuyên dùng (TSLCD) phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Trao đổi tại Hội […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.