Nhà phát triển ứng dụng thực tế

Mới hai năm tuổi nên thị trường ứng dụng điện thoại thông minh cũng chưa có tương lai gì chắc chắn nhưng nhiều người cho rằng có khả năng sẽ xuất hiện một thế hệ ứng dụng mạnh mẽ có thể thay đổi bản chất của điện toán. Có điều rõ ràng là hiện có […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.