Những yếu tố triển khai ERP thất bại

Ba yếu tố thành công quan trọng cho thành công ERP triển khai Trong hai thập kỷ qua, thị trường ERP đã phát triển nhảy vọt. Hệ thống ERP đã trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp lớn, thành công. Báo cáo, nhà phân tích cho rằng thị trường ERP […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.