Những thử thách trong xây dựng hệ thống ERP riêng

Trong bài “ERP nhìn từ những thất bại ”, tôi có phân tích những lý do dẫn đến sự thất bại của một hệ thống phần mềm ERP. Có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng có 2 nguyên nhân chính: Một là do nhu cầu tuỳ biến của doanh nghiệp phức tạp nên các sản phẩm […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.