Những đám mây bảo vệ doanh nghiệp

Đã xuất hiện cuộc đua trong lĩnh vực bảo mật của các nhà cung cấp phần mềm bảo vệ người dùng doanh nghiệp từ những đám mây. Ưu thế từ “mây” Hãng bảo mật McAfee tuần trước vừa đưa ra dịch vụ “SaaS Web Protection” – bảo vệ Web dựa trên nền tảng đám mây […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.