Nguồn nhân lực – chìa khóa của sự chuyển đổi

Sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết nêu những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, đó là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, đề cao vai trò phản biện xã hội, phát triển nhanh nguồn nhân lực, và xây […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.