Người dùng Internet Việt Nam thiếu kỹ năng an toàn trực tuyến

Khảo sát do PC Tools thực hiện cho thấy 87% người dùng Internet tại Việt Nam trong độ tuổi 25 – 29 tin rằng nếu chỉ đọc nội dung trên trang web thì không có gì nguy hiểm. Ông Robert Oostergetel, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của PC Tools, công bố cuộc khảo sát […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.