Ngành bán lẻ Việt Nam mất sức hấp dẫn

Thị trường bán lẻ Việt Nam tuột xuống vị trí thứ 32 theo công bố “chỉ số thường niên về thị trường bán lẻ toàn cầu (GRDI) năm 2012” của công ty tư vấn A.T.Kearney (Mỹ). Đây là lần tụt hạng thứ ba liên tiếp, từ vị trí thứ nhất năm 2008, xuống thứ sáu […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.