Ngành Bán lẻ Việt Nam đã khó, nay càng khó hơn

Sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển thương mại trong nước tại Quyết định số 27/2007/QĐ – TTg ngày 15/02/2007. Cùng với đó, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam ra đời, ngành Bán lẻ Việt Nam có […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.