Ngành bán lẻ Việt Nam: Đừng là “hải đội thuyền thúng” ra khơi

Con đường từ bán lẻ cổ xưa đến một ngành công nghiệp bán lẻ tại Việt Nam đang được các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện thực hóa. Đóng góp lớn cho GDP và thu hút lao động Vào thời điểm Việt Nam gia nhập WTO đã có các nhận định trái chiều, lo sợ về khả […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.