Ngân sách ERP & quy mô doanh nghiệp

Khi nào cần đầu tư ERP? Đây là câu hỏi thường xuất hiện khi DN không định hình được mình cần quan tâm ERP ở mức nào. Phân tích theo loại hình hoạt động và quy mô DN, ông Nguyễn Huy Cương chia ra 4 nhóm cần quan tâm: * Các công ty nước ngoài, […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.