Ngân hàng có cần triển khai ERP?

Chưa có nhiều ngân hàng và các công ty tài chính Việt Nam ứng dụng hệ thống ERP mà chỉ tập trung triển khai phần mềm lõi của ngành. Phải chăng ERP không thích hợp với ngành này? Đã từ lâu, các ngân hàng (NH) rất coi trọng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.