New York biến bốt điện thoại cũ thành trạm phát Wi-Fi

New York đã tái sử dụng các bốt điện thoại cũ thành các điểm phát Wi-Fi tại 5 khu của mình. Rất nhiều bốt điện thoại trong số này ngày càng trở nên ọp ẹp, tồi tàn vì các công ty viễn thông từng sử dụng chúng ngày càng ít bảo trì hơn. Trong khi […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.