Năm nay, Việt Nam sẽ đạt 1/3 dân số sử dụng Internet

Bộ TT&TT đặt mục tiêu năm 2012 sẽ đạt tỷ lệ 32 – 35% dân số Việt Nam sử dụng Internet, tạo thuận lợi cho việc xây dựng Chính phủ điện tử và đưa Việt Nam trở thành nước mạnh bằng CNTT-TT vào năm 2020. Việt Nam đã và đang được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sử […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.