Mô hình triển khai ERP đa điểm của VIAMI

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. ERP không còn là xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết đối với họ. Đặc điểm của việc triển khai ERP cho doanh nghiệp có nhiều điểm kinh doanh rộng khắp đó là […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.