Một số tính năng trong Nautilus có thể bạn chưa biết

Trình quản lý file Nautilus trong Ubuntu có một vài tính năng hữu ích mà có thể bạn chưa biết. Nó cho phép tạo những bản lưu tìm tìm kiếm, bung file hệ thống đầu xa, sử dụng thẻ tab quản lý file… Nautilus được tích hợp tính năng chia sẻ thư mục trong mạng […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.