Một số câu chuyện thất bại trong ứng dụng Thương mại điện tử và kinh doanh online

Những gương thành công trong ứng dụng Thương mại điện tử để kiếm tiền online, làm giàu online thì ta có thể biết nhiều, ví dụ như Google, Facebook, Youtube, eBay, Amazon… Song, gương thành công thì ít, mà những “gương” thất bại, phá sản thì vô số kể. Bài này giới thiệu một số […]

Bình luận
Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.