Lưu dữ liệu lên “mây” liệu có thành gửi trứng cho ác?

Hiển nhiên dữ liệu của bạn trên các dịch vụ lưu trữ như Dropbox, Google Drive vẫn thuộc về bạn, nhưng nếu tình cờ ở đâu đó, bạn gặp các thông tin được “chiết xuất” từ dữ liệu của mình, bạn sẽ xử lí như thế nào? Hiện các dịch vụ lưu trữ và sao […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.