Lựa chọn mua giải pháp ERP

Trước khi có hệ thống ERP (Enterprise Resources Planning), một cái nhìn toàn cảnh về tình hình hoạt động kinh doanh của một công ty dành cho giám đốc điều hành thường được tổng hợp dữ liệu từ các chi nhánh, phòng ban khác nhau. Thông thường để có được một báo cáo về các [Chi tiết]

Bình luận
Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.