Load Balancing Web

I. Giới thiệu chung: Mục đích : − Tổng hợp các sức mạnh đơn lẻ thành một − Tăng cường khả năng chịu lỗi Về kỹ thuật :  hệ thống sẽ bao gồm các hệ thống con: 1. Web server − Đây là hệ thống public, phục vụ cho mục đích marketing, quảng bá đưa […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.