Lo thảm họa, doanh nghiệp Việt đầu tư ảo hóa, di động, ‘đám mây’

Nhiều doanh nghiệp cho biết lý do họ tích cực triển khai ảo hóa, “đám mây” và di động trong thời gian gần đây là vì những công nghệ này mang lại khả năng sẵn sàng ứng phó với thảm họa thông tin. Kết quả khảo sát về khả năng sẵn sàng ứng phó với […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.