Lịch sử của nguồn mở trong chính phủ (Mỹ)

“Chúng ta thấy sự áp dụng của nguồn mở trong chính phủ Liên bang như một sự tiến hóa: các bước đầu vụng trộm lén lút cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, được biểu thị trong những nghiên cứu và tiểu luận thuyết phục. Từ đó, những tổ chức rõ ràng như […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.