Làn sóng dùng thiết bị riêng tại công sở

Tỉ lệ nhân viên các doanh nghiệp yêu cầu được mang theo thiết bị cá nhân đi làm (Bring Your Own Device – BYOD) ngày càng tăng cao, trong khi những người quản trị CNTT mệt mỏi lại chỉ mong muốn được trao quyền lại cho từng cá nhân. Mark Egan – Giám đốc CNTT […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.