Lịch sử Virus trên Linux

Việc tích hợp những giải phán an ninh chặt chẽ trên Linux khiến cho những Hacker khó tìm ra những lỗ hổng trong máy tính nhưng có một số nhà lập trình đã tìm ra cách đo mức độ an ninh . Có một số sự lựa chọn miễn phí chống Virus cho Linux như […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.