Kinh tế Việt Nam có cơ hội thành một con hổ mới

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong vòng 20 năm qua. Bài nhận định của Wall Street Journal về sự hình thành một nhóm các nền kinh tế mới, hứa hẹn có thể thay thế Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. 10 năm sau […]

Bình luận
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.